Algemeen
De pagina’s en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van Stichting Kinderopvang College hierna te noemen het Kinderopvang College. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Kinderopvang College.

Betrouwbaarheid en actualiteit
Het Kinderopvang College besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Kinderopvang College niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Kinderopvang College dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Kinderopvang College verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Kinderopvang College aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Kinderopvang College alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. 

Sites derde partijen
Kinderopvang College is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Kinderopvang College kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

Algemene voorwaarden
Bij overeenkomsten met het Kinderopvang College zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Het Kinderopvang College behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.

Nederlands wetgeving
Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.