Missie

Het Kinderopvang College leidt professionals op in de kinderopvang sector. Zodat zij bij kunnen dragen aan de arbeidsmarkt en samenleving van nu en morgen. Deze professionals worden in een kortdurend traject, kwalitatief goed en dichtbij opgeleid waardoor ze vlot aan de slag kunnen.

visie

Het Kinderopvang College wil, direct en indirect, bijdragen aan de arbeidsparticipatie in Nederland. ‘Direct’ door pedagogisch medewerkers op te leiden en ‘indirect’ door mogelijk te maken dat meer ouders/verzorgers hun kind(eren) naar de kinderopvang kunnen brengen dankzij voldoende personeel in de kinderopvang . Deze ouders worden dan meer in de gelegenheid gesteld te participeren op de arbeidsmarkt.


Deskundig & professioneel

Het Kinderopvang college zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers en andere professionals in de kinderopvang beschikken over de juiste kennis en kunde en optimaal kunnen functioneren in de sector kinderopvang.

Effectief & succesvol

Met het Kinderopvang College wordt gezorgd voor méér personeel in de kinderopvang. Professionals worden opgeleid in een kortdurend traject kwalitatief goed opgeleid. Ook is het van belang om op te leiden op de juiste plek, regionaal, dáár waar personeel nodig is.