Ja, je kan al aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling bij een kinderopvang organisatie.

Er zijn 35 competenties die jij als startbekwame pedagogisch medewerker moet kennen en kunnen.

De competenties die met elkaar te maken hebben vallen onder een competentiecluster. Er zijn in totaal tien clusters:
1. Zorgdragen voor het emotioneel en lichamelijk welbevinden van kinderen
2. Zorgdragen voor veiligheid van kinderen
3. Steunen en stimuleren van spelen en vrijetijdsbesteding
4. Steunen en stimuleren van autonomie, participatie en burgerschap
5. Volgen en stimuleren van de ontwikkeling en leren van kinderen
6. Het gedrag van en de interactie tussen kinderen beïnvloeden
7. Partnerschap met ouders realiseren
8. Samenwerken met collega’s en andere professionals in de omgeving van het kind
9. Werken aan de kwaliteit van dienstverlening
10. Je ontwikkelen in je vak

Er is een zelfscan die je kan invullen om te zien welke competenties jij al denkt te hebben.

Als je klaar bent met het EVC traject bij het Kinderopvang College krijg je het ervaringscertificaat met daarbij een uitgebreid rapport met de uitkomsten:

Als jij alle competenties hebt aangetoond wordt het ervaringscertificaat verzilverd in een branchecertificaat. Het Kinderopvang College vraagt voor jou dan het branchecertificaat aan bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Je hoeft dan dus geen diploma meer te halen om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Het Kinderopvang College neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie kun je onze privacyverklaring raadplegen.